Skip to content
Home » Archives for admin

admin

እንኳን ደህና መጡ

በማንኛውም ምክንያት ወደዚህ ዌብ ሳይት ለመጎብኘት የመጣችሁ ክቡራንና ክቡራት ጎብኚዎቻችን አክብራችሁ የተወደደ ጊዜአችሁን ስለሰጣችሁን በፍቅር ለሕጻናትና ለእናቶች በጎ አድራጎት ድርጅት ስም ከልብ እያመሰገንን እንኳን ደህና መጣችሁ እንላለን፡፡ የፍቅር ዓላማ ድርጅቱ ለወገን የቆመና እንደ ሰው ለመኖር እድል ያጡትን በየቤቱ ጥጋትና በየመንገዱ ከእነልጆቻቸው ወድቀው የነበሩትን እናቶችና ሕፃናትን… Read More »እንኳን ደህና መጡ